Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск – НЦХМЕХ, 2000

Автори: З. ЗапряноВ, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков Предговор (откъс) Настоящата „Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск“ е съставена чрез внимателен и критичен преглед на литературни източници на български и английски език (виж Списък на ползваната литература в края на предговора) и използване на знания … Read more

Професионални рискове при селскостопанските работници

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева, Национален център по обществено здраве и анализи Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 1 Селскостопанските работници са изложени на остро и хронично въздействие на редица фактори при работа, които могат да окажат влияние върху здравето им. Трудът им често е тежък, включващ удължено работно време, … Read more

Информационен лист за монтажник на скеле

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Информационен лист за майстор на покриви – неметални покриви

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Информационен лист за оператор на автокран

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.