ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Бърз достъп до експертна информация и документи, които можете да приложите веднага

ИЗБЕРИ СВОЯ АБОНАМЕНТ

С всеки ГОДИШЕН абонамент получавате още:

едно безплатно онлайн обучение по избор от предлаганите в платформата EDU.OTGOVORI.INFO с издаване на удостоверение.
→ безплатно участие на двама представители в присъствено обучение „Основи на безопасността и здравето при работа” с издаване на удостоверение за преминато обучение, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
отстъпка при участие в други присъствени обучения на Otgovori.Info.

Законодателство ДА ДА
Указания на институции ДА ДА
Съдебна практика ДА ДА
Анализ на промените в нормативните изисквания и изпращане указания по имейл ДА ДА
Ръководства и добри практики НЕ ДА
Методики за оценка на риска НЕ ДА
Процедури НЕ ДА
Образци на фирмени документи НЕ ДА
Чек-листове НЕ ДА
Презентации НЕ ДА
Инструкции за безопасна работа НЕ ДА
Специален раздел "Опасни химични вещества и смеси" НЕ ДА