ИЗБЕРИ СВОЯ АБОНАМЕНТ

С всеки ГОДИШЕН абонамент получавате още:

едно безплатно онлайн обучение по избор от предлаганите в платформата EDU.OTGOVORI.INFO с издаване на удостоверение.
→ безплатно участие на двама представители в присъствено обучение „Основи на безопасността и здравето при работа” с издаване на удостоверение за преминато обучение, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
отстъпка при участие в други присъствени обучения на Otgovori.Info.

ЗаконодателствоДАДА
Указания на институцииДАДА
Съдебна практикаДАДА
Анализ на промените в нормативните изисквания и изпращане указания по имейлДАДА
Ръководства и добри практикиНЕДА
Методики за оценка на рискаНЕДА
ПроцедуриНЕДА
Образци на фирмени документиНЕДА
Чек-листовеНЕДА
ПрезентацииНЕДА
Инструкции за безопасна работаНЕДА
Специален раздел "Опасни химични вещества и смеси"НЕДА