ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

ИЗБЕРИ СВОЯ АБОНАМЕНТ

С всеки ГОДИШЕН абонамент получавате още:

Едно безплатно онлайн обучение по безопасност и здраве с издаване на удостоверение!
→ Участие без ограничение на броя обучаеми в безплатните обучения "Основи на Безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info
→ До 50 % Отстъпка при участие в присъствените обучения на Otgovori.Info

Законодателство ДА ДА
Указания на институции ДА ДА
Съдебна практика ДА ДА
Анализ на промените в нормативните изисквания и изпращане указания по имейл ДА ДА
Ръководства и добри практики НЕ ДА
Методики за оценка на риска НЕ ДА
Процедури НЕ ДА
Образци на фирмени документи НЕ ДА
Чек-листове НЕ ДА
Презентации НЕ ДА
Инструкции за безопасна работа НЕ ДА
Специален раздел "Опасни химични вещества и смеси" НЕ ДА