Библиотека за експерта по ЗБУТ
Анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване
раздел с опасни химични вещества и смеси

ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

Безопасност и здраве при работа. Съоръжения с повишена опасност. Пожарна безопасност. Електробезопасност.

ИЗБЕРИ СВОЯ АБОНАМЕНТ

С всеки ГОДИШЕН абонамент получаваш още:

БЕЗПЛАТНО по куриер нашата книга "Наръчник за обучение на членовете на КУТ и ГУТ" !

Безплатно участие с издаване на удостоверение (по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.) за двама представители на фирмата в обученията по ЗБУТ за начинаещи на Otgovori.Info

Отстъпка при участие в годишните обучения по ЗБУТ на Otgovori.Info

АБОНАМЕНТ
НИВО 1

АБОНАМЕНТ
НИВО 2

МОДУЛ "ЗАКОНОДАТЕЛСТВО" ДА ДА
Международно право ДА ДА
Европейско законодателство ДА ДА
Българско законодателство - кодекси, закони, постановления, наредби, правилници, норми, заповеди ДА ДА
Българско законодателство - правилници по безопасността на труда ДА ДА
Българско законодателство - указания и инструкции ДА ДА
Българско законодателство - съдебна практика ДА ДА
МОДУЛ "АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ И УВЕДОМЯВАНЕ ПО E-MAIL" ДА ДА
Следим промените  в нормативната база, анализираме ги и ви изпращаме уведомление за необходимите действия
МОДУЛ "БИБЛИОТЕКА" НЕ ДА
Ръководства и добри практики НЕ ДА
Методики за оценка на риска НЕ ДА
Инструкции за безопасна работа НЕ ДА
Чек-листове НЕ ДА
Процедури НЕ ДА
Образци на фирмени документи НЕ ДА
Презентации НЕ ДА
Статии НЕ ДА
Брошури НЕ ДА
МОДУЛ "ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ" НЕ ДА
3 месеца
27,60
с ДДС
12 месеца
94,80
с ДДС
3 месеца
50,40
с ДДС
12 месеца
166,80
с ДДС

ЗАЯВИ НИВО 1

ЗАЯВИ НИВО 2