Над 700 страници с материали, които можете да използвате за Вашата организация от първия ден на абонамента за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА    ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Улесни работата си с библиотеката на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

130+ Примерни фирмени документа

Образци на фирмени документи, включително заповеди, протоколи, програми и др.
Всички в .docx (Word) формат. Можете да редактирате и да добавите Вашето лого. Вижте пълен списък.

330+ Инструкции за безопасна работа

Инструкции за безопасна работа, подготвени в съответствие с нормативните изисквания за съдържание.

50+ Презентации

Презентации: Лесно обучавайте и обяснявайте изискванията и правилата за безопасност с увереност. Професионално разработени тематични презентации за безопасност.

60+ Практически ръководства

Използвайте тези ръководства и указания, за да осигурите непрекъснато подобрение на здравословни и безопасни условия на труд.

ОЩЕ РЕСУРСИ

Процедури
Процедури "Стъпка по стъпка", които ще Ви водят в организацията и изпълнението на нормативните изисквания по ЗБУТ.
Чек-листове
Използвайте тези чек-листове за инспекции по работни места и за оценка на съответствието с нормативните изисквания.
Процедури и методики за оценка на риска
Процедури, методи и инструменти за оценка на риска. Ергономична оценка. Оценка за ръчна работа с тежести.
Онлайн наръчник за обучение по ЗБУТ
Основите на ЗБУТ в десет теми, разработени от инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева - 240 страници
Опасни химични вещества и смеси
Този специален раздел ще Ви преведе чрез систематизирана информация и указания през нормативните изисквания за безопасна работа с химични агенти и правилно съхранение на опасни вещества и смеси.
Нормативна база
Aктуални текстове на международно, европейско и българско законодателство в областта на безопасност и здраве при работа, съдебна практика и указания, включително текстове на правилници по безопасност на труда.

Искам абонамент


§ Винаги в час с новите нормативни изисквания - трябва ли да се направи нещо и какво!

 

И постоянно добавяме нещо ново ...

Направете своя абонамент и спестете време и нерви

С всеки ГОДИШЕН абонамент получавате още:

едно безплатно онлайн обучение по избор от предлаганите от Otgovori.Info.
→ безплатно участие на двама представители в присъствено обучение „Основи на безопасността и здравето при работа” с издаване на удостоверение.
отстъпка при участие в други присъствени обучения на Otgovori.Info.

3 МЕСЕЦА

42,00 лв. без ДДС
50,40 лв. с ДДС

ЗАЯВИ АБОНАМЕНТ

12 МЕСЕЦА + 3 безплатни обучения

168,00 лв. без ДДС  139,00 без ДДС
166,80 лв. с ДДС

ЗАЯВИ АБОНАМЕНТ