Заповед № РД-01-890/3.11.2021 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Инструкции за безопасна работа

Струг с ЦПУ

Инструкция за безопасна работа със струг с ЦПУ (цифрово-програмно управление)