Библиотека за експерта по ЗБУТ
Информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
раздел с опасни химични вещества и смеси

АБОНАМЕНТ НИВО 1:

 • Българско законодателство - Кодекси, Закони, Постановления, Правилници, Наредби, Заповеди, Инструкции,
 • Указания по прилагане на нормативните актове
 • Европейско право - Регламенти, Директиви, Решения, Други
 • Международно право - конвенции на МОТ, конвенции на ООН
 • Библиотека - Съдебна практика
 • Специална услуга "Анализ на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ и указания за действия"

АБОНАМЕНТ НИВО 2:

 • Законодателство
 • Добри практики и статии
 • Инструкции за безопасна работа
 • Образци на документи
 • Чек-листове
 • Презентации и брошури
 • Специална услуга "Анализ на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ и указания за действия"

Избери своя абонаментен план

СИГУРНОСТ, ВРЕМЕ, СПОКОЙСТВИЕ

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ И УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Получавате до 3 дни от обнародването информация за:

 • какво е новото (има ли наистина нещо ново или просто е сменено името на министерството);
 • акценти, на които трябва да се обърне внимание и изискват прилагане на мерки (например актуализиране на документи, издаване на нови и т.н.)
 • пълен текст на актуализирания (или новия) нормативен акт.