Бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага!

Не е необходимо да знаеш и помниш всичко, когато знаеш къде можеш да го намериш!

ИЗТЕГЛИ НАШАТА ОФЕРТА

Нормативна база и указания

Aктуални текстове на международно, европейско и българско законодателство в областта на безопасност и здраве при работа, съдебна практика и указания.

Как ще ми бъде полезно?

Освен актуалните текстове, в това ниво ще откриете указания на на държавни институции и подбрана съдебна практика.

ЕДИНСТВЕНО само от нас получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ уведомление по имейл с анализ на промените.

От уведомлението научавате какво е новото и  трябва ли да направите нещо, какво и как. 

Библиотека за експерта

Практически ръководства, процедури "стъпка по стъпка", образци на фирмени документи, инструкции за безопасна работа, презентации и др.

Как ще ми бъде полезно?

В библиотеката разполагате с готова систематизирана информация и изготвени от нас подробни указания и образци за изпълнение на нормативни изисквания и прилагане на добри практики.

Всичко на български език. Лесно откриваемо и приложимо веднага.

 

ОЩЕ от нас: В библиотеката сме подготвили специален раздел "Опасни химични вещества и смеси".

Направи своя абонамент

Законодателство ДА ДА
Указания на институции ДА ДА
Съдебна практика ДА ДА
Анализ на промените в нормативните изисквания и изпращане указания по имейл ДА ДА
Ръководства и добри практики НЕ ДА
Методики за оценка на риска НЕ ДА
Процедури НЕ ДА
Образци на фирмени документи НЕ ДА
Чек-листове НЕ ДА
Презентации НЕ ДА
Инструкции за безопасна работа НЕ ДА
Специален раздел "Опасни химични вещества и смеси" НЕ ДА