Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г.  На основание чл. 61, … Още