Заповеди

Това е секцията със заповеди на министерства и държавни агенции.
Образци на документи ще намерите в секцията "Процедури и образци на документи"!

Вашият коментар

6 мнения за “Заповеди”

  • Здравейте,
   ще подготвим и такава заповед, но бих препоръчала следното за изпълнение на посочените от Вас изисквания:
   По т 5. и 6 да се допълни правилника за вътрешния трудов ред и работещите да бъдат запознати с него.
   По т. 7 работещите да бъдат запознати със заповедта (процедурата, инструкцията), с която се определят видовете обучения в съответствие с изискванията на чл. 2 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  • Здравейте, госпожо Господева,

   Тази секция е за заповеди на държавни институции.
   Образци на фирмени документи ще намерите в секцията „Процедури и фирмени документи“, а конкретно за инструктажи използвайте този линк: Образци за инструктажи

 1. Здравейте!
  Трябва да пусна заповед за нова оценка на риска, поради изтекъл срок на старата, имам направени замервания. Моля, за помощ при съставянето и. Благодаря!