Закони

В тази страница са всички закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд. В някои от тях има само по едно изречение и то е маркирано с удебелен текст.

ЗаконПосл. изм.
Закон за автомобилните превозиДВ. бр.71 от 11.08.2020г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергия ДВ. бр.17 от 25.02 2020 г.
Закон за българския червен кръстДВ. бр. 80 от 14.10.2011 г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяДВ. бр.102 от 22.12. 2017 г.
Закон за генетично модифицирани организмиДВ. бр.58 от 18.07.2017 г.
Закон за движението по пътищатаДВ. бр.71 от 11.08.2020г.
Закон за държавния служителДВ. бр.44 от 13.05.2020 г.
Закон за железопътния транспорт ДВ. бр.62 от 6.08.2019 г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсориДВ. бр.63 от 9.08.2019 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.
Закон за защита при бедствияДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здраветоДВ. бр.44 от 13.05. 2020 г..
Закон за здравословни и безопасни условия на трудДВ. бр.97 от 5.12. 2017 г.
Закон за измерваниятаДВ. бр.72 от 13.09.2019 г.
Закон за инспектиране на трудаДВ. бр.105 от 18.12. 2018 г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружестваДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителитеДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения ДВ. бр.85 от 2.10.2020г.
ДВ. бр.98 от 17.11.2020г.
Закон за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.85 от 2.10.2020г.
Закон за националната стандартизацияДВ. бр.103 от 13.12. 2018 г.
Закон за нормативните актовеДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.37 от 7 Май 2019 г.
Закон за подземните богатстваДВ. бр.79 от 8.09.2020г.
Закон за признаване на професионалните квалификацииДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ. бр.21 от 13.03.2020 г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ. бр.54 от 16.06.2020 г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.34 от 23.04. 2019 г.
Закон за уреждане на колективните трудови споровеДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.92 от 27.10.2020г.
Закон за хората с уврежданияДВ. бр.67 от 28.07.2020 г.
Закон за частната охранителна дейност ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.