Кодекси и закони

В тази страница ще намерите кодекси и закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

КОДЕКСИ

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Кодекс за социално осигуряванеДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ. бр.92 от 22.11.2019 г.
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ)ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

ЗАКОНИ

ЗаконПосл. изм.
Закон за автомобилните превозиДВ. бр.84 от 8.10.2021г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергияДВ. бр.17 от 25.02 2020 г.
Закон за българския червен кръстДВ. бр.60 от 7.07.2020г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Закон за генетично модифицирани организмиДВ. бр.45 от 17.06.2022г.
Закон за движението по пътищатаДВ. бр.84 от 8.10.2021г.
Закон за държавния служителДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Закон за железопътния транспортДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсориДВ. бр.63 от 9.08.2019 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ. бр.19 от 5.03. 2021г.
Закон за защита при бедствияДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здраветоДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Закон за здравословни и безопасни условия на трудДВ. бр.97 от 5.12. 2017 г.
Закон за измерваниятаДВ. бр.72 от 13.09.2019 г.
Закон за инспектиране на трудаДВ. бр.105 от 18.12. 2018 г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружестваДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителитеДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведенияДВ. бр.32 от 26.04.2022г.
ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Закон за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Закон за националната стандартизацияДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за нормативните актовеДВ. бр.34 от 3.05.2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.80 от 24.09.2021г.
Закон за подземните богатстваДВ. бр.17 от 26.02.2021г.
Закон за признаване на професионалните квалификацииДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ. бр.41 от 3.06 2022г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.41 от 3.06 2022г.
Закон за уреждане на колективните трудови споровеДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.94 от 12.11.2021г.
Закон за хората с уврежданияДВ. бр.18 от 4.03.2022г.
Закон за частната охранителна дейностДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.

 

Не намирате тук закон, свързан със ЗБУТ?

Запишете го в коментар: 

Вашият коментар