Норми

Предстои добавяне още на следните норми за проектиране:

 • Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми
 • Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения
 • Норми за проектиране на читалища
 • Норми за проектиране на кина
 • Норми за проектиране на общежития
 • Оранжерии. Норми за проектиране
 • Норми за проектиране на пътища
 • Норми за проектиране на профилакториуми
 • Норми за проектиране на психиатрични болници
 • Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението
 • Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения
 • Норми и правила за проектиране на търговск  магазини

Не намирате нормите, което Ви трябват?

Пишете ни, ще ги намерим и включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА.