Актуализации на документи в ЗБУТУ НОРМИ и ПРАКТИКА

Актуализирахме две процедури

След проведени разговори с колеги-абонати, актуализирахме две от нашите процедури с цел изясняване на възникнали въпроси: Процедура по установяване, разследване, … Още