Изисквания към облеклото за защита от прихващане от движещи се части на машината (EN510)

Европейският стандарт EN 510:2001 „Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от движещи се части на машини“ определя характеристиките на защитните облекла, които свеждат до минимум риска от захващане или увличане от движещи се части, когато носещият ги работи до/или в близост до движещи се машини и устройства, които създават опасност. Забележка: Стандартът … Read more