Информационен лист за шофьор на камион

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Крикове

Инструкция за безопасна работа