Д-05-003 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта … Още

Информационен лист за шофьор на камион

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.