Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

Предговор Наредбата за безопасност и опазване на здравето при работа с монитори (Наредба за работа с монитори се прилага в Германия от 20 декември 1996 г. Заедно със Закона за охрана на труда 2) директивите на ЕО, отнасящи се до сферата „Работни места“ се трансформираха в национален закон. Провежданите през последните месеци и години дискусии, … Read more

Ергономични рискови фактори за мускулно-скелетната система при работа с видеодисплей

Автор: Верислав Станчев / Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2