Образци на фирмени документи

Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 88. (1) на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.