Най-често срещани опасности за мускулно-скелетни смущения и някои идеи за решения

Това е превeдена презентация на Washington State Department of Labor & Industries, която демонстрира някои чести опасности за възникване на мускулно-скелетните смущения и някои идеи за намаляване на риска. В края на презентацията има и линкове към други помощни материали (другите материали са на английски език).

Анкетна карта „Напрежение – болки – предлагани подобрения“

Тази анкетна карта и инструкцията към нея е изготвена в СЗ „Промоция на здравето“ на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене.

Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води

В статията е направен анализ на възможностите за възникване на ергономични рискове при проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателни системи и съоръжения за отпадъчни води.