Метод за ергономична оценка RULA

Метод за ергономична оценка RULA

Описание на метода за ергономична оценка RULA, пример за оценяване и попълване на картата, карта в хартиен вариант на български и електронен вариант за изтегляне.

Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – … Още