Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – области на ергономията; – система “човек – машина – работна среда”; – Антропометрични характеристики; – Физическа ергономия: трите големи рискови фактора; – Работна поза – основни принципи; – съдържание на ергономичната оценка. Авторски права: Собственост … Read more