Методика за оценка на риска при ръчна работа с тежести МАС

Има три вида оценяване, които могат да се извършат посредством този метод: повдигане; носене; работа в екип при ръчните операции с тежести.