Списък на дейности, за които се изисква правоспособност

Работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и „работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа.