Нетравматично увреждане по време на работа и трудова злополука

РЕЗЮМЕ За да се квалифицира една злополука като трудова, е необходимо да са налице кумулативно предвидените в закона условия – внезапно увреждане, което е станало “във връзка или по повод на извършваната работа”, т.е. да има наличие на причинна връзка между извършваната работа и настъпилото увреждане на здравето на лицето. Настъпилото внезапно нетравматично увреждане – … Read more