Тема 10. Контролна дейност.

Инспектиране на труда. Права и задължения на контролните органи на ИА ‘ГИТ’. Принудителни административни мерки.