Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г.

Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-890/3.11.2021 г. Изисква се сертификат или отрицателен тест и за достъп до библиотеки. Дава се възможност за индивидуални консултации извън рамките на текущия учебен процес, явяване на изпити на деца, консултации с преподаватели.

Заповед № РД-01-890/3.11.2021 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г.