Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-464/29.07.2021 г. Няма нови или отменени … Още

Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-467/29.07.2021 г. Отменена със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. В сила от 07.09.2021 г. Изменена със … Още

Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-464/29.07.2021 г. Отменена със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. Тази заповед отменя и заменя … Още

Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. Изменена и допълнена със Заповед РД-01-515/ 21.06.2021, в сила от 22.06. (маркирано в … Още