Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

Съдържание

Нормативна база.
Терминология.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Кои работодатели са освободени от задължението за назначаване на хора с трайни  увреждания.
 3. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.
 4. Какво се случва, ако средносписъчния състав е под 50 човека и към 31 януари е под 50 човека, но през годината стане повече?

ИМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НЕ СE OСВОБОЖДАВАМЕ ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ. КАКВО ДА ПРАВИМ?

 1. Да определим колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.
 2. Да проверим имаме ли достатъчен брой назначени лица с трайни увреждания.
 3. Да проверим можем ли (и искаме ли) да приложим алтернативни мерки.
 4. Да решим как ще търсим лица за назначаване
 5. Търсене на лица с трайни увреждания чрез "Бюро по труда" и/или трудов посредник
 6. Кога започваме да плащаме компенсационни вноски?
 7. Какво правим при насочване на лице с увреждане от "Бюро по труда"?
 8. Задължение за адаптиране на работното място
 9. Какво става, ако лице от квотата напусне след срока за предприемане на действия (31 март)?

Административно-наказателни разпоредби.

НЯКОИ ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Всяко лице с решение на ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 % намалена работоспособност е човек с трайно  увреждане.


 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

20 мнения за “Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания”

 1. Здравейте, инж. Деяна Илиева,

  Имам въпрос във връзка със ситуацията от въпрос №9 Какво става, ако лице от квотата напусне след срока?

  След подписан Протокол, с който Комисията по трудоустрояване е приела Списъците с работни места за лица с трайни увреждания и за лица с трайно намалена работоспособност в края на м. януари, двама от служителите от списъка за лица с трайни увреждания вече не са служители на компанията. Следва ли от това, че отново трябва да се проведе заседание на Комисията и да се приемат нови списъци, с нови определени позиции, за да се спазят квотите? Ако е така, следва ли, че тази процедура (заседание, протокол, нови списъци) ще трябва да се следва до 31.12.2023 г. при всеки случай на напуснало(освободено)/новоназначено лице с трайно увреждане?
  Предварително благодаря!

  • В закона или правилника не е записано като изискване, но следвайки логиката, че през цялата година трябва квотата да е изпълнена и че след 31.03. вече няма “гратисен период”, то би трябвало да се премине по същия ред. На практика ще има промяна само в позициите, свързани с работното място на напусналия.
   Такава практика ми бе споделена и от колежка преди няколко дни и аз го считам за добро решение. Ще си позволя да кажа, че тя е формулирала новото заседание като заседание поради “извънредни обстоятелства”.
   Колежката е член на нашата общност и ако иска, може да сподели и още по темата. Разбира се, и не само тя :)

 2. Здравейте, инж. Деяна Илиева,

  Имам следният въпрос във връзка с “Работните места, заети от хора с трайни увреждания при встъпването им в трудови правоотношения се вземат предвид при отчитане изпълнението на квотата.” и отговорът на МТСП.

  Това становище трябва да се отчита при новоназначени след влизане в сила на Закона от 12/2018. Въпросът ми е породен от следното. Дружеството има дългогодишни служители, които са с ТЕЛК 50+%, но трудоустрояването е възникнало след сключване на трудовите правоотношения, но много години преди въвеждането на изискването на закона.
  Допустимо ли те да бъдат включени за запълване на квотата?

  Благодаря предварително!

  • За съжаление отговорът е “Според зависи от проверяващия инспектор” :(
   В някои области (и за някои инспектори) няма никакъв проблем в квотата да се включат работещи, които са получили решение на ТЕЛК след сключен трудов договор.
   В някои области (или може би някои инспектори) държат първо човекът да е имал ТЕЛК и после да е сключен трудовия договор.

   Ако някой от колегите има опит, ще се радвам да сподели.

 3. Здравейте, г-жо Илиева!
  Нашата фирма(мед.лаборатория-клинична, микробиологична, вирусологична) има 63 служители(трета категория труд), от които 55служители ползват допълнителен отпуск от 5 дни по чл.2,т.11 от Наредбата за определяне на видовете работи…. и 46 служители имат 7-часов работен ден по чл.3, ал.4 от Наредбата …!Можем ли да се възползваме от чл.38,ал.3, т.1 на ЗХУ?
  Каква трябва да е обосновката на работодателя (освен тези специфични фактори)?СТМ изработва ли свое становище? Правим ли съвместна комисия със СТМ и протокол от нея?
  Успешен ден!

  • Здравейте,
   Имате над 50% от средносписъчната численост на персонала, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск – значи сте освободени от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания.
   Примерна обосновка ще немарите тук: https://zbut.eu/biblioteka/templates/obosnovka-zhu/
   В нея сме предвидили да бъде подписана накрая и от работодателя, и от СТМ.

 4. Здравейте, Деяна и София,
  Имам едно въпросче, свързано с изпълнение на квотата по чл. 38 от ЗХУ, надявам се да ми помогнете:
  Дружество (ЕООД) става правоприемник на Търговско представителство (ТП) – нямам подробности.
  Към 31 януари в ЕООД-то е назначен само управителя. От 01 февруари се прехвърлят от ТП към ЕООД към 70 служителя с нови трудови договори.
  Как трябва да се процедира по чл. 38 от ЗХУ, явно е че към 31 януари дружеството е под 50 служителя и не може да се състави протокол / списък.
  Може ли да се направи от февруари и изобщо как трябва да се изготвят документите по ЗХУ ?
  Благодаря предварително за отделеното време и внимание!
  Поздрави,
  Софи

  • Здравей, Софи,
   Отговорът е в новата алинея на чл. 38 от ЗХУ:
   Чл. 38. (7) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.

   Ако ЕООД-то е регистрирано през 2023-а година, влиза в тази алинея и догодина ще възникне задължението по квотатата.

   Проблем е, обаче, ако ЕООД-то е регистрирано през 2022-а година. Тогава отиваме на принципа, че независимо от поставените срокове, в момента, в който достигнеш брой служители, при който се прилага ЗХУ, трябва да го направиш. Такава е практиката на ИТ и такива са тълкуванията (защото не са написали изключение в ЗХУ и правилника).
   Това означава, че в момента, в който са станали над 50 човека, на практика веднага трябва да се състави списъка. Надявам се, все един от тези 70 да е бил с ТЕЛК 50 или повече %. Ако не, то се действа по стандартния начин и най-късно до 31 март трябва да се предприемат съответни действия за наемане.

   Накрая – направи ми впечатление, че пише “правоприемник”, а после пише, че има нови трудови договори. Правилно ли разбирам, че в случая не е приложим чл. 123 КТ? Ако е по чл. 123, то тогава няма прекратяване на трудовия договор и сключване на нов, съответно новото ЕООД просто ползва списъка на ТП, тъй като всичко се запазва.

   • Здравей, Деяна,
    Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.
    За съжаление дружеството е създадено през 2022 г.
    А относно чл. 123 от КТ, дали е приложим или не също нямам информация.
    Неприятното в случая е, че ТП няма никакви документи свързани със здраве и безопасност към днешна дата, затова мисля да оправя нещата в новата фирма и да не се връщам назад.
    Поздрави,
    Софи

 5. Здравейте! Във връзка с наближаващия срок за изпълнение на квотите по чл.38 от ЗХУ и примерите дадени от кореспонденция между ГИТ и МТСП със становище по въпроса в книгата “Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания” с автор Теодора Дичева, възниква въпроса – следва ли работодател, чийто средносписъчен брой на персонала към 31.12.2021г. е 49 души, а към 25.01.2022г. персоналът е 51 души, да има задължението да назначава лице с ТНР ? Съгл. Правилника за прилагане на ЗХУ, чл. 27 , ал.2, т.1 задължението за квоти е на база средносписъчен състав към края на предходната година. Тъй като възникна недоразумение, моля за Вашето становище. С уважение! инж.Димитрова

  • Здравейте,
   Ще обърна внимание, че за средносписъчен състав се говори при работодатели със 100 и над 100 работници и служители.
   В чл. 27, ал. 2, т. 1 от ППЗХУ е записано, че инспекция по труда проверява средносписъчния състав за предходната календарна година – по този начин може да се прецени дали правилно е определена бройката на работните места за хора с трайни увреждания. В тази посока е и кореспонденцията между ИА ГИТ и МТСП, както и тълкуванията на г-жа Дичева, публикувани в книгата.
   Пак в книгата е посочено, че преценката за броя работещи се прави към момента на изпълнение на квотното задължения, с други думи:
   – ако към 25.01. има наети 51 лица, то тогава автоматично се влиза в изискването за едно назначено лице – няма нужда от изчисления, съответно не се налага използване на данни за средносписъчен състав;
   – ако към 25.01. има наети 100 или повече лица, то тогава възниква въпроса за целите на изчислението за кой период ще се приложи средносписъчния състав и отговорът е в правилника и вътрешните правила на ИА “ГИТ” – средносписъчната численост на персонала за предходната календарна година.

 6. Здравейте,
  Моля, за Вашето експертно мнение относно заповедите за хората, назначавани по ЗХУ.

  1.Трябва ли заповедите да съдържат основанието за назначаване по ЗХУ , т.е. чл.38, ал.1 ?
  2.Необходимо ли е всички заповеди на хората , включени в квотата, да се актуализират, факт е че те имат актуални предишни заповеди за трудоустрояване?

  Благодаря и успешен ден!

  • Здравейте, госпожо Миткова,
   Дали разбирам добре – издавате отделна заповед за всеки за това, че с него изпълнявате изискванията на чл. 38 ЗХУ? Някой Ви е посъветвал да го правите или го е изискал?
   Ако желаете, можете и да ми звъннете на тел 0889 319 568, за да уточним какво правите като документация и в тази светлина – отговорите на поставените въпроси.

 7. Още едно потвърждение на това, което сме написали – цитат от статия на г-жа Теодора Дичева:

  “Независимо дали са изпълнили, или не квотата, работодателите не дължат компенсационна вноска за първите три месеца – до 31 март на съответната година. С чл. 22, ал. 3 ППЗХУ е предвидено, че след изтичане на този срок работодателите, които не са изпълнили квотата или не са приложили алтернативни мерки за заетост и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 ЗХУ (не са освободени от изпълнение на квота), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.

 8. Здравейте, вече имахме проверка от ИТ по отношение на ЗХУ. Искам да споделя с Вас какво всъщност се случи.
  1. Не приеха лице като бройка в квотата, защото сме го преместили /не трудоустроили, защото няма предписание за трудоустрояване/ . Идеята беше да пригодим раб. място в изпълнение на ЗХУ. Не признаха, че лицето не е трудоустроено и ни накараха да плащаме вноска.
  2. Спазени бяха всички възможности за удължаване на сроковете. Не получихме нито едно лице изпратено от АЗ , но въпреки това не ни освободиха да плащаме до края на 2019 г. Даже искаха да платим процент, затова че от 9.09 до 20.09 – сме имали дупка с едно лице по-малко по квотата
  3. Септември съкратихме щата с 50 човека. Един служител от квотата напусна. Направих протокол, че сме по – малко лица и че запълваме квотата. Но не, нямало значение колко сме, инспекцията смятат към 31.12. 2018 г. И не признаха по малкия числен състав и ни написаха предписание да плащаме компенсационни вноски до края на 2019г.

  • Здравейте, инж. Панчева,

   За мен (а и по закон) само по трета точка контролиращите имат право, тъй като законът не е предвидил възможности за намаляване на квотата при сериозни изменения в състава – гледа се средносписъчния състав за предходната календарна година и това е :(

   По т. 1 не можах да разбера какво се е случило – първоначално е било записано като лице, което заема място по чл. 315 и сте го извадили от списъка по чл. 315 или сте го преместили на друга длъжност?
   Макар че каквото и да е от двете, трябва да бъде признато.
   Единственият начин да не се повтарят такива неща е да се подаде официално запитване до МТСП. Получихме и други абсурдни сигнали и решението е само чрез официални запитвания – към ГИТ (ако се отнася до техните вътрешни правила) или към МТСП.

   По т. 2 просто нямам думи – в чл. 38, ал. 3, т. 2 ясно е казано “(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:
   2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.”

   Същият запис има и в чл. 29 на Правилника.

   Единственото, което може да оправдае твърдението, че не се освобождавате е следното:
   Информацията, че не са насочени лица или колко лица са насочени трябва да достигне служебно от АЗ до ИТ, но се оказа, че това не се случва и фирмите се обаждат и изискват изрично от АЗ да им дадат някакво удостоверение или служебна бележка, че не са насочили лица към тях.
   Не Ви подценявам, но все пак да попитам – потвърдихте ли/доказахте ли в комуникацията с ИТ, че наистина няма насочени лица към Вас от АЗ?