Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент CLP

„Предупреждение за опасност“ означава фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност.

Съгласно чл. 21 на регламента CLP "Етикетът съдържа съответното предупреждение за опасност съгласно класификацията на опасните вещества или смеси".

Формулировките на предупрежденията за опасност са описани в приложение III на Регламента.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.