Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия се определя по предписание на здравните органи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА № 94ММ-237 от 25.05.2011 г. ОТНОСНО: Необходимостта от преместване на работника или