Ръководство с добра практика – строителство

Ръководството е богато илюстрирано с картинки и примери. Състои се от пет части. 46 стр.