Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Съдомиялна машина (К)

Инструкция за безопасна работа със съдомиялна машина Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Блендер (К)

Инструкция за безопасна работа с блендер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба №

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Диспенсър за бира/напитки

Инструкция за безопасна работа с кегове и диспенсъри В автоматите за напитки се използват азот, въглероден диоксид и при специални

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Дейности/ Барман

Инструкция за безопасна работа на барман За работа се допускат лица, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Електрическа кана (К)

Инструкция за безопасна работа с електрическа кана Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба