Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Ръчно бране на плодове (К)

Инструкция за безопасна работа при бране на плодове 1. Уверете се, че каишките на торбата/шайгичката са поставени правилно и са

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Преносими стълби (К)

Инструкция за безопасно използване на преносими стълби Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба