Автономно рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място. Тълкувателно ръководство на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Настоящото ръководство е разработено от ETUC и ETUI-REHS с финансовата подкрепа на Европейската комисия Предговор Преговорите относно тормоза и насилието