Инструкции за безопасна работа

Машина за вафли

Инструкция за безопасна работа с машина за вафли Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още

Инструкции за безопасна работа

Тостер

Инструкция за безопасна работа с тостер 1. Преди да включите тостера в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този … Още

Инструкции за безопасна работа

Съдомиялна машина

Инструкция за безопасна работа със съдомиялна машина Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Електрически уредби

Правила за безопасна работа в електрически уредби До работа свързана с ръководство, контрол или техническо и оперативно обслужване на електрически … Още