Хедер

Инструкция за безопасна работа с хедер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № … Още

Сеялка – прикачна

Инструкция за безопасна работа с прикачна сеялка Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Верижни триони

Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на Международната организация по труда. Инструкция за безопасна работа с … Още

Заваряване и рязане – газово

Инструкция за безопасна работа при газово заваряване и рязане Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на … Още

Култиватор – тесен

Инструкция за безопасна работа с култиватор – тесен Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още

Мулчер

Инструкция за безопасна работа с мулчер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № … Още

Компактор/ изравнител за бетон

Инструкция за безопасна работа с изравнител и компактор за бетон Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. … Още

Сеялка – еднозърнова

Инструкция за безопасна работа с еднозърнова сеялка Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Дискова брана

Инструкция за безопасна работа с компактна дискова брана Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от … Още