Европейско рамково споразумение за защита на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги

Увод (1) Здравето и безопасността на работното място са от значение за всички лица, извършващи дейност в сектора на фризьорските услуги. (2) Социалните партньори Coiffure EU и UNI Europa Hair & Beauty възнамеряват да допринесат за защитата на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги, като за тази цел сключиха настоящото споразумение. (3) … Read more