Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Обемно копирен струг за дърво (К)

Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл.

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Верижни триони (К)

Забележка: Настоящата инструкция е изготвена въз основа на информационните листове на Международната организация по труда. Инструкция за безопасна работа с

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Хобел (К)

Инструкция за безопасна работа с хобел машина Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Електрически трион (К)

Инструкция за безопасна работа с електрически  трион Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Щрайхмус (К)

Инструкция за безопасна работа с абрихт- щрайхмус Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Гатер (К)

Инструкция за безопасна работа с гатер Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба №