ДВ, бр. 96 от 10.11.2020: Заповед за застраховане за риска „трудова злополука“ за 2021 г.

В неофициалния раздел на броя е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. на МТСП, с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.

Тази година разместванията са по-малко, като има отпаднала една икономическа дейност и нови две:

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар