Инструкции за безопасна работа ПАБ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (6)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев и се публикува във вида, в който е предоставена. 

Инструкция за действие при пожар

1. При възникване на малък /локален/ пожар
• С наличните противопожарни средства-пожарогасители се вземат мерки за потушаване на пожара.
• Вземат се мерки за ограничаване на огъня.
• При невъзможност да се потуши със собствени сили възникналия пожар - телефонира се на тел. 112 и се ограничава пожара до пристигане на РПС.

2. При възникване на голям пожар
• Незабавно се уведомява РПС на тел. 112
• Вземат се мерки за изключване на електрозахранването на обекта.
• Вземат се мерки за незабавна евакуация на хората и техниката на безопасно място.
• Вземат се незабавно мерки за ограничаване на огъня с наличните средства-пожарогасители.
• При пристигане на РПС се оказва пълно съдействие до ликвидирането на пожара.
• Вземат се мерки за ликвидирането на последиците от пожара.
• Оказва се контрол и помощ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР

  • ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ!
  • ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛ. 112 !
  • АКО СТЕ В ПОМЕЩЕНИЕ, ДВИЖЕТЕ СЕ ПРИВЕДЕНИ НИСКО КЪМ ПОДА, ТАМ ВЪЗДУХЪТ Е НАЙ-ЧИСТ!
  • НЕ ОТВАРЯЙТЕ ВРАТАТА НА ГОРЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДИ ДА СТЕ СИ ОСИГУРИЛИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ!
  • ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ГОРЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ НАМОКРЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ ОБИЛНО С ВОДА, ИЛИ СЕ НАМЕТНЕТЕ С НАМОКРЕНО ОДЕАЛО И ДР!
  • ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ ОТ ДИМА, КАТО ПОСТАВИТЕ ПРЕД НОСА И УСТАТА СИ МОКРА КЪРПА!
  • АКО ГОРЯТ ЕЛ. УРЕДИ, СНЕМЕТЕ ЕЛ. НАПРЕЖЕНИЕТО!
  • НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ЗА ГАСЕНЕ НА ЕЛ.УРЕДИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ!
  • ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПУСНЕТЕ РАЙОНА НА ПОЖАРА, НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯ, КЪДЕТО НЯМА ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ, УПЛЪТНЕТЕ С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА ОТВОРИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ ПРОНИКВА ДИМ, НАМОКРЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ И ИЗЧАКАЙТЕ ИДВАНЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ