Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да осигури

обучение на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Видът и периодиността на тези обучения са определят съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Това означава, че при съставянето на документа по чл. 2, ал. 2 т наредбата (за определяне на видовете обучения и лицата, които ще бъдат обучавани), ние трябва да идентифицираме кои са тези приложими за нас обучения (еднократни или периодични), които трябва да предвидим.

Това ще стане след като сме определили приложимите за нас нормативни документи и сме ги прегледали за изисквания свързани с обучения.

В този списък ще намерите различни обучения, за които има нормативни изисквания. Като оставите само приложимото за вас, можете да го използвате за съставянето на вашият фирмен документ (заповед, процедура), с която да изпълните изискването на наредбата, както и да планирате вашите обучения.

За тези обучения в повечето случаи няма нормативно определена форма за документиране. В този случа е приложимо изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., съгласно който:

Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар