Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби? 2. Видове означения 3. Какво казва нормативната база 4. Mеждународни и европейски стандарти за оцветяване на тръбопроводи 5. Оцветяване 6. Сигнални пръстени Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да … Read more

ДВ, бр. 46 от 23.06. 2015 г. Нова наредба за бременни и кърмачки и промени в нормативни актове

В държавен вестник, брой 46 от дата 23.6.2015 г. има промени изискващи действие и преразглеждане на оценката на риска! 1. НОВА НАРЕДБА Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки отменя Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и … Read more