Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да се знае съдържанието на тръбата (или опасностите, които те представляват) от външния й вид. За да функционира съоръжението ефективно и безопасно, той се нуждае от бърз и надежден начин, по който работниците да … Read more

ДВ, бр. 46 от 23.06. 2015 г. Нова наредба за бременни и кърмачки и промени в нормативни актове

В държавен вестник, брой 46 от дата 23.6.2015 г. има промени изискващи действие и преразглеждане на оценката на риска! 1. НОВА НАРЕДБА Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки отменя Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и … Read more