Биг Бегс – безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери

Инструкция за безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери /FIBC/, Биг Бегс 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПП-КОНТЕЙНЕРИ: Независимо дали сте си закупили нови или разполагате с използвани биг бегс /такива за многократна употреба/е много важно да се погрижите сериозно за тяхното подходящо съхранение до момента на тяхното пълнене. 1.1. Пазете ПП-контейнерите от вредното въздействие на слънцето … Read more

В-05-03-02 Правилник по безопасността на труда в пристанищата

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Цел, област и приложение па правилника Чл.1. Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и протизопожарната охрана при обработката на товари в пристанищата с цел да се предотвратяват злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и експлозии. Чл.2. При извършване на работите и дейностите обект на този правилник е задължително … Read more