С049 – Конвенция № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С043 – Конвенция № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.

Ратифицирана е от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.