Автобус – безопасно управление

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОБУС I. Условия за използване на работното оборудване. Преди да се качите в превозното средство: … Още