Добри практики за по-малко дървесен прах

Настоящият доклад е изготвен от Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването, Европейската конфедерация на дървопреработващата промишленост и Официалната санитарна служба в Сиена.