10 златни правила за контрол на праха

Превод на Ръководство за добри практика с автори: Карлхайнц Гулднер (Karlheinz Guldner) Франк Бешорнер (Frank Beschorner) ВЪВЕДЕНИЕ Прахът е дисперсна система от твърди вещества в газове, в случая въздух, който се получава при механични процеси или от вдигане на паднали наслоявания. С това доста сложно определение се описва един специален вид опасно вещество, което има … Read more

Добри практики за по-малко дървесен прах

Настоящият доклад е изготвен от Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването, Европейската конфедерация на дървопреработващата промишленост и Официалната санитарна служба в Сиена.