Протокол за проверка на повдигателно съоръжение от отговорното лице

Нормативно основание: чл. 56, ал. 1, т. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 5 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни: …… 5. да извършват и документират най-малко … Read more

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

В настоящата процедура разглеждаме изискванията за организация на безопасната експлоатация и необходимата документация за само за следните два вида повдигателни съоръжения – кранове и телфери. Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура. Съдържание Нормативна база I. Имаме ли и какви кранове/телфери? II. Досие на кран/телфер. III. … Read more

Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления

Нормативно основание: чл. 61, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.

Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения

Нормативно основание: чл. 55, т. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Информационен лист за оператор на автокран

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.