С040 – Конвенция № 40 относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С039 – Конвенция № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С038 – Конвенция № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С037 – Конвенция № 37 относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

С036 – Конвенция № 36 относно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. – ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.

Прилагането на конвенциите на МОТ в практиката на конституционния съд на Република България

Статията е публикувана в списание „Съвременно право”, 2010, бр. 6, с. 27-54 и е е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 ноември 2010 година.

С035 – Конвенция № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.), 1933 г.

атифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. (ДВ, бр. 207 от 1949 г.). В сила за България от 29 декември 1950 г.