ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Промени в ЗТИП и Закон за измерванията

Две от измененията, обнародвани в брой 12 на ДВ от 6 февруари 2018 г., са: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите Промените са свързани с изискванията към фирмите за технически надзор и за извършване на поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Уточнено е, че трудовите договори на персонала трябва … Read more