Как да четем информационния лист за безопасност

Информационният лист за безопасност може да се разглежда като съставен от три основни групи раздели, от които получаваме следната информация: Обща информация Информация за опасностите Информация за мерките за управление на риска