ДВ, бр. 14 от 13.2.2018: Актуализация на наредбата за фонд „Условия на труд“

В броя са обнародвани редица промени в Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“. Целта на измененията е по-скоро да актуализира със съвременните понятия и структури наредбата, а не толкова да промени нещо по отношение на желаещите да кандидатстват. Припомняме, че … Read more