Заповед за определяне на отговорно лице за проверки на защитните средства, които са в експлоатация

Нормативно основание 1: Чл. 182 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 182. (1) Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица. (2) Резултатите от проверката по ал. 1 се регистрират … Read more