Цветово маркиране на бутилки с медицински газове

Обхватът на този документ обхваща цветното маркиране на бутилките, които се използват за лекарствени и медицински газове