Дисциплинарно уволнение при употреба на алкохол

Резюме: Делото е по жалба на работник, който е дисциплинарно уволнен за употреба на алкохол след проверка с алкохолен тестер. Не е правена кръвна проба. Районният съд намира уволнението за законно, независимо от разлика в резултатите при тестване с два различни вида алкохолми тестери. Бележка: Това решение не крайно, тъй като все още може да … Read more

ВКС: Независимо от количеството на алкохола, работникът поставя живота и здравето си в опасност

Резюме: Решението е тълкувателно по отношение на чл. 126, т. 4 на Кодекса на труда, който изисква При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен: 2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или … Read more