ДВ, бр. 99 от 26.11.2021: Изм. и доп. на Наредба №3/2001 г. за личните предпазни средства

С измененията в наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (ОВ, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 - 53).

Изменения има в приложенията и изискваниата относно списъка на личните предпазни средства. Ето какви са те:

Пълният текст е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

 • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
 • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
 • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
 • Ръководства с добри практики
 • Презентации, постери, брошури
 • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
 • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр. 99 от 26.11.2021: Изм. и доп. на Наредба №3/2001 г. за личните предпазни средства”

 1. Здравейте.
  В нашето прдприятие няма синдикални организации и няма сключен колективен трудов договор. Трябва ли задължително списъкът на ЛПС да е съгласуван със синдикални организации или не е необходимо?
  Благодаря предварително за отделеното време.

  • Здравейте,
   Съгласува се с представителите на синдикалните организации, които са в предприятието. Не е необходимо да се търсят такива на общинско или областно ниво. Ако нямате синдикална или синдикални организации в предприятието, то съответно няма и с кого да съгласувате, т.е. при Вас ще има само съгласуване с КУТ, СТМ и, ако имате, с представителите по чл. 7,ал. 1КТ.

   • Здравейте,
    Работя във фирма, която се занимава с пътно строителстово и в приложенението е посочено грубите строителни работи и пътно строителство за носене на каски. Това означава ли, че през цялото време трябва да се носят каски или е допостимо да се носят каски при работа около строителна техника и при работа в изкопи, разбира се и след като е заложено това условие в оценката на риска?
    Благодаря.

    • Здравейте, господин Симеонов,

     Обръщам внимание, че текстът на приложението е само отправна точка, както беше и до момента. То не е задължително и като забележка изрично е записано, че „Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете…“

     Аз лично бих заложила на постоянното използване на каските, тъй като, особено при пътното строителство, работниците нямат кой знае какъв избор относно място, на което да оставят каската, така че да могат при необходимост веднага да я поставят, без да се налага да отиват някъде да я вземат.

     Ако до момента сте изисквали използването на каски постоянно по време на работа, то просто продължете по същия начин.