ДВ, бр. 8 от 25.1.2023: Закон за лечебните заведения, КСО и Закон за трудовата миграция

В извънредния брой 8 на ДВ от 25.01.2023 г. са направени изменения на:

Има и важни изменения, свързани със сроковете на ТЕЛК в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето. За тези изменения вижте тук.

Вашият коментар