ДВ, бр. 63 от 25.7.2023: Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

В Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина има едно малко техническо изменение, част от Постановление № 104 от 21 юли 2023 г. за създаване на Институт за анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози.

Изменението е свързано с промяната на наименованието на дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ на Министерство на финансите с наименованието "Европейски въпроси и политики", поради това, че вече си има цял отделен институт.

Изменени са чл. 42, чл. 43, ал. 2, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, ал. 2 и чл. 49 и влизат в сила от 1 август 2023 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар