ДВ, бр. 54 от 16.06.2020: Промени в Закона за лечебните заведения

Измененията и допълненията на Закона за лечебните заведения са свързани с т. нар. "мерки за трансформация на модела на административно обслужване" и като цяло не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд, но от тях ще направим три акцента:

Анализът на промените е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

2 мнения за “ДВ, бр. 54 от 16.06.2020: Промени в Закона за лечебните заведения”

 1. „…дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите“ – какво става със статута на СТМ в контекста на тази промяна?

  • Според мен това не се отразява на статута на СТМ, тъй като в случая става въпрос за индивидуална или групова практика за здравни грижи, които са свързани със специалностите от направление „Здравни грижи“, услугите им са предназначени за пациенти и не са обвързани със задълженията на работодателя.
   В Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистени могат да извършват по назначение или самостоятелно доста подробно са описани всички възможни дейности и те са насочени към пациенти, не към работодател.
   След като се запознах със списъка в наредбата, за мен лично това би могло да бъде добра идея за прилагане, ако работодателят реши да сключи договор с подобна индивидуална или групова практика като социална дейност и това няма да замени услугите на СТМ, които имат по-различен характер.