ДВ, бр. 54 от 16.06.2020: Промени в Закона за лечебните заведения

Измененията и допълненията на Закона за лечебните заведения са свързани с т. нар. "мерки за трансформация на модела на административно обслужване" и като цяло не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд, но от тях ще направим три акцента:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “ДВ, бр. 54 от 16.06.2020: Промени в Закона за лечебните заведения”

 1. „…дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите“ – какво става със статута на СТМ в контекста на тази промяна?

  Отговор
  • Според мен това не се отразява на статута на СТМ, тъй като в случая става въпрос за индивидуална или групова практика за здравни грижи, които са свързани със специалностите от направление „Здравни грижи“, услугите им са предназначени за пациенти и не са обвързани със задълженията на работодателя.
   В Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистени могат да извършват по назначение или самостоятелно доста подробно са описани всички възможни дейности и те са насочени към пациенти, не към работодател.
   След като се запознах със списъка в наредбата, за мен лично това би могло да бъде добра идея за прилагане, ако работодателят реши да сключи договор с подобна индивидуална или групова практика като социална дейност и това няма да замени услугите на СТМ, които имат по-различен характер.

   Отговор